วิทยุชุมชน

Pinitta
ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่3

ด้วยความสนใจที่อยากจะนำเอาเรื่องของการจัดการความรู้ด้านวิทยุชุมชนไปประยุกต์ใช้กับคนในชุมชน โดยดึงเอาศักยภาพของชุมชนออกมาเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหา ผลิตรายการ นำเสนอผ่านเทคนิคต่างๆ ให้คนในชุมชนมีโอกาสทางด้านการแสดงความคิดเห็น ผ่านสื่อวิทยุของตัวเอง ให้วิทยุได้เป็นของคนในชุมชนทุกคน ดังนั้นการค้นหาวิทยุชุมชนที่มีศักยภาพในการทำงาน ที่ตอบสนองต่อการสร้างความเข้มแข็งของคนในท้องถิ่นนั้น จึงเป็นแนวทางในการต่อยอดทางความคิด ผสมผสานกับการเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักจัดรายการวิทยุชุมชน มองหาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมีผู้วิจัยเป็นเพียงคุณอำนวยในการเอื้อให้เกิดความต้องการ ความกระตือรือร้นในการนำเสนอเนื้อหารายการ มากกว่าการมุ่งเปิดเพลง การมองเห็นสิ่งที่ดีๆ ในชุมชน บอกเล่าเรื่องราวในชุมชน โดยไม่มีคำว่า รายได้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่เพียงเท่านั้น วิทยุ จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานความรู้ให้กับคนในชุมชนนั้น เป็นห้องสมุดเสียง

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 จึงเป็นวันที่ได้พบปะกับกลุ่มวิทยุชุมชนทางภาคใต้ ได้พบคุณอุ ผู้ประสานงานในการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ ได้พบคุณศิริพล สัจจะพันธุ์ และพูดคุยกับพี่ที่มาจากกระทรวงแรงงาน ในวันนี้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการนำเอาความรู้ทางวิชาการมาใช้และนอกจากนี้ยังนำไปสู่การพูดคุยกับผู้ร่วมรายการท่านอื่นๆ ที่เน้นเรื่องของการสร้างความรู้ การเปิดใจ ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นการสร้างเครือข่าย เชิงกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Community radio

คำสำคัญ (Tags)#km#3#มหกรรม#ครั้งที่

หมายเลขบันทึก: 64670, เขียน: 01 Dec 2006 @ 15:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พีรพัฒน์
IP: xxx.172.45.191
เขียนเมื่อ 
ผมอยากขอรบกวน ขอข้อมูลการดำเนินการจัดตั้งของวิทยุชุมชน  สภาพปัญหาการดำเนินงาน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการวิจัย หากใครมีช่วยส่งตามเมล์ที่ปรากฏด้วย ขอบคุณครับ