บันทึกการศึกษาองค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจกาละแมทัพหลวง ครั้งที่8

                                                     กลุ่มวิสาหกิจกาละแมทัพหลวงครั้งที่8

   31  มีนาคม  2561

การออกเดินทาง        

      วันนี้พวกเราเริ่มออกทางเวลา9:00น.และถึงจุดหมายในเวลา  10:00น.   ซึ่งวันนี้พวกเราจะมาช่วยคุณลุงสมพรแพ็คกาละแมใส่บรรจุภัณฑ์และกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าซึ่งวันนี้มีคนมาสั่งกาละแมค่อนข้างเยอะทุกคนในกลุ่มจึงต้องรีบทำให้ทันเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งไว้ซึ่งพร้อมทั้งถ่ายรูปรางวัลและผลิตภัณฑ์ของกาละแมผู้นำไปส่งก็ไม่ใช่คนอื่นก็คือลุงสมพรประธานกลุ่มและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราทุกคนมาลงพื้นที่

           ภาพบรรจุภัณฑ์ของกาละแม


           แพ็คเกจที่ใช้จำหน่ายกาละแม

โปรโมชั่นของกาละแมลุงสมพร


            ภาพเกียรติบัตรและรางวัล

แล้วก่อนกลับพวกเราก็ได้มอบของที่ระลึกเพื่อบขอบคุณคุณลุงที่ให้ความรู้และเอื้ออำนวยสถานที่ให้พวกเราได้มาศึกษาใรครั้งนี้ซึ่งทำให้พวกเราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีๆกลับมา

                    ภาพการมอบของให้กับคุณลุง

ความสำเร็จของกลุ่ม

      คือความต้องการของลูกค้า  เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย  การทำบรรจุภัณฑ์และแพ็คเกจที่สวยงาม   เพื่อรักษาความเป็นไทยแท้ๆ  ซึ่งหาทำได้ยาก   คือจะต้องมีทั้งสองที่จะทำให้กลุ่มเกิดความสำเร็จได้   คือความต้องการของลูกค้าและรสชาติที่อร่อย จึงเกิดเป็นกาละแมในรูปทรงข้าวต้มมัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยและรสชาติที่อร่อยและมีการปรับเปลี่ยนรสชาติตามความต้องการของลูกค้าจนมาสู่สูตรกาละแมที่มีรสชาติอร่อยจนถึงวันนี้

ความประทับใจของทุกคนในกลุ่ม

        ทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอยู่ในกลุ่มกาละแมทุกคนให้ความรู้และความรักกับเราทุกคนบางครั้งอาจมีปัญหาและอุปสรรคภายในกลุ่มแต่พวกเราทุกคนก็ฝันฝ่ามันไปพร้อมๆและเข้าใจกันเสมอทั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงสมพรหัวหน้ากลุ่มที่ให้ความรู้และความอนุเคราะห์กับพวกเราทุกคนในกลุ่มเป็นอย่างดี

ข้อคิดในวันนี้   

ทุกๆองค์กรล้วนมีความสำคัญและคุณค่าที่แตกต่างกันไปเพราะเกิดจาก   การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่แต่มารวมกันบนฐานปัญหาร่วมกัน ก่อเกิดการค้นหาคิดค้นวิธีการในการแก้ไขและจัดการ โดยในการรวมตัวกันนั้นต้องมีกระบวนการจัดการให้ผู้คนหรือสมาชิกนั้นๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม และมีส่วนร่วม    ซึ่งทุกองค์กรก็จะมีคุณค่าและสำคัญในตัวอย่างเช่น   กลุ่มวิสาหกิจกาละแมทัพหลวงที่ให้ความสำคัญกับทุกคนในกลุ่ม   เพราะทุกคนคือคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านและความสำคัญด้วยกันทุกคน

จงทำดี อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม..

และนี้คือรูปภาพแผนที่การเดินทางลงพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจกาละแมทัพหลวง

กลุ่มกาละแมทัพหลวง

ที่มา: https://goo.gl/maps/fM2FzVmFcas

พิกัด  13°52'32.9"N 99°59'49.0"E

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มกาละแมทับหลวงความเห็น (0)