"หลักคิดในการออกแบบกระบวนการ" (แนะนำนิสิตชมรมตามรอยเท้าพ่อ)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑) ผมมีโอกาสทำหน้าที่ประธานเปิดค่ายของชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน "นิสิตอาสาพาน้องเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"  ในการกล่าวเปิดงาน ผมแนะนำนิสิตว่า การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และทำกิจกรรมกับน้องๆ นั้น ต้องคำนึงถึง "วัย" เป็นสำคัญ (ผู้เรียนเป็นสำคัญ)  หลักคิดสำคัญง่าย ๆ แสดงดังภาพ   • หากผู้เรียนเป็นเด็ก ต้องเน้นความสนุก เพราะความสนุกจะทำให้เด็กมีความสุข เมื่อมีความสุข จิตใจจะเรียนรู้ได้ดี 
  • หากผู้เรียนเป็นวัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ควรเน้นไปที่ความสร้างสรรค์ ต้องได้คิดและทำสร้างสรรค์บางอย่าง ให้เกิดสิ่งใหม่หรือได้ชิ้นงาน หรือความสำเร็จ  เพราะความสำเร็จจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจจะทำให้เกิดความสุข จิตใจจึงเรียนรู้ได้ดี คงทน 
  • หากผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ย่างไปสู่วัยชรา กิจกรรมที่นำมาทำ ต้องเน้นความสงบ เพราะความสงบทำให้เรียนรู้ได้ดี ความสงบจะสามารถเปิดใจให้ผู้ใหญ่ไม่เป็น "น้ำเต็มแก้ว" 

ปัญหาคือ หากมีทั้งผู้เฒ่าตายาย ผู้ใหญ่ เด็ก และนิสิตที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว เหมือนคราวนี้ จะออกแบบอย่างไร ... คำตอบคือ ต้องใช้ทั้งสนุก สร้างสรรค์ และสงบ ผสมกันโดยใช้การมีส่วนร่วม ... AAR  กับตนเองว่า ผมทำได้ดีพอสมควร ในการทำให้ผู้เรียนทั้งสามกลุ่มนี้ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๒๐ นาที ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (0)