อิริยาบทนั่ง ตอนที่ ๒

suttimano
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      ในการกำหนดพอง ยุบ ในอิริยาบทนั่ง ถ้าจิตคิดออกไปนอกตัว ให้ทิ้งพองยุบ (คือไม่ต้องกำหนดพองหนอยุบหนอ) ไปกำหนดรู้อกาการที่จิต คิด กำหนดว่า คิดหนอๆๆ เมื่อจิตอยุดคิด ให้กลับมากำหนดพองหนอยุบหนอต่อไป ถ้ารู้สึกชา เมื่อย ปวดให้ทิ้งพองยุบ ไปกำหดน รู้อาการที่จิต ิด กำหนดว่า คิดหนอๆ เมื่อจิตหยุดคิดให้กลับมกำหนดพองหนอยุบหนอต่ไป ถ้ารู้สึกชา เมือย ปวด ให้ท้ิงพองยุบ ไปกำหนดรู้อาการชา ปวดหรือเมื่อย กำหนดว่า ชาหนอๆๆ ผวดหนอๆๆ เมื่อยหนอๆๆ ตามความรุ้สึกในขณะนั้น เมื่ออาการชา ปวด หรือเมื่อยหายไป หรือเบาลงแล้ว ให้กลับมากำหนด พองหนอ ยุบหนอ ต่อไป ถ้ารู้สึกคัน ให้กำหนดว่า คันหนอๆ ก่อน  ถ้าทนไม่ไหวอยากจะเกา กำหนดว่า อยากเกาหนอๆ ขณะยกมือขึ้นกำหนด ว่า ยกหนอๆๆ ขณะเคลื่อนมือไป กำหนดว่า เคลื่อน หนอๆๆ ขณะที่มือถึงที่คัน กำหนดว่า ถูกหนอ ขณะกากำหนดว่า เกาหนอๆๆ ขณะรู้สึกสบาย กำหนดว่า สบายหนอๆๆ ขณะลดมือลง กำหนดว่า ลงหนอๆ ขณะหลังมือถูกฝ่ามือ กำหนดว่า ถุกหนอ แล้วให้กำหนด พองหนอยุบหนอ ต่อไป 

      ถ้าได้ยินเสียงต่าง ๆเป็นเสียงที่ชัดเจน จนจิตเราไม่อยู่กับอาการพองยุบแล้ว ให้ทิ้งพองยุบ ไปกำหนดรู้อการได้ยินนั้น กำหนดว่า ได้ยินหนอ ๆ ไม่ต้องสนใจว่าเป็นเสียงอะไร เมืออการได้ยินหายไปหรือเบาลงแล้วให้กลับมากำหนด พองหนอยุบหนอ ต่อไป 

        ถ้าเห็นนิมิตต่างๆ ให้ทิ้งพองยุบไปกำหนดรู้อาการเห้นภาพนั้นๆ กำหนดว่า เห็นหนอๆๆ ไม่ต้องสนใจว่าเป็นภาพอะไร เมื่อภาพนั้นๆ หายไปแล้ว ให้กลับมากำหนดพอหนอ ยุบหนอ ต่อไป 

        ปกติผู้ปฏิบัติธรรมต้องไปขยับตัวเลยตลอดเวลาที่นั่งสมาธิ แต่บางคร้งเมือกำหนดพองหนอยุบหนอนานๆ ไป ร่างกายจะย่อมลงๆ ถ้ารู้สึกตัว ให้ดึงตัวขึ้นให้ตั้งตรง ดดยกำหนด ว่าอยากยืดหนอๆๆ ขณะยืดตัวขึ้น กำหนดว่า ยืดหนอๆ ๆ ขณะที่ตัวตั้งตรง กำหนดว่า ตรงหนอๆๆ ต่อไปให้กลับมากำหนดรู้อาการพองยุบต่อไป บางครั้งรุ้สึกผวดมาก อยากเปลี่ยนท่านั่ง ให้กำหนดต้นจิตก่อนว่า อยากเปลี่ยนหนอๆๆ ขณะขยับแขน ขา หรือส่วนใด ๆ ของร่างกาย กำหนดว่า ขยับหนอๆ เมื่อขยับเปลี่ยนหนอๆ ขณะขยับแขน ขาหรือส่วนใดๆ ของร่่างกาย กำหนดว่า ขยับหนอๆๆ เมื่อขชยับได้ที่สบายแล้ว ก็กลับมากำหนดพองยุบต่อไป... คู่มือวิปัสสนากัมมัฎฐาน (พองยุบ)

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปกใส

คำสำคัญ (Tags)#อิริยาบทนั่งตอน ๒

หมายเลขบันทึก: 645572, เขียน: 13 Mar 2018 @ 09:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)