"การส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นในทางปฏิบัติ" (รุ่นที่1 สู่รุ่นที่ 2)

กำลังเขียนบทความ เมื่อ 2-3 วันได้อ่านผลการวิจัยธุรกิจครอบครัว อำเภอแม่สอด ที่เพิ่งเสร็จไปแล้ว
ลองทบทวนว่า Value Implication-การนำไปใช้ในทางปฏิบัติจริงๆ สำหรับ
"การส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น" ควรจะมีรูปแบบอย่างไร
เลยได้ทำ Cross case analysis กับงานวิจัยธุรกิจครอบครัวในสิงคโปร์ 
ได้ผล น่าสนใจ ดังรูป ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)