วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  วันนี้ไม่มีงานทำเท่าไรเลยค่ะงานก็เดิมๆคือทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรมของพนักงานบริษัทการบินไทย   โปรแกรมที่ใช้  คือ   ( Haddi )   คือโปรมแกรมที่ใช้เฉพาะในการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน  ขั้นตอนในการทำโปรมแกรม   ( Haddi )                 

1 . ใส่หมายเลขประจำตัวของพนักงาน               

2 . ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ 3  ตัวแรกของชื่อ               

3 .  ใส่คอร์ดที่จะเข้ารับการฝึกอบรม               

4 . ใส่วันที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม               

 5 . แล้วกดที่  submit ยืนยันว่าเราได้บันทึกข้อมูลลงไปในโปรมแกรมเรียบร้อยแล้ว

         แต่ว่าวันนี้มีที่พิเศษกว่าคือไปช่วยพวกๆพี่ฝ่าย  9 N   ย้ายของค่ะเพราะว่าแผนกฝึกอบรมของบริษัทการบินไทย   จะย้ายไปที่ศูนย์ลูกเรือตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองเก่าค่ะเลยไปช่วยพี่ๆเขาย้ายของค่ะแล้วก็มีงานทำเอกสาร     เรื่อง    Training  Programme      ส่งเอกสารใส่ซอง    CO  MAIL  ส่งไปยังแผนกต่างๆภายในบริษัทค่ะ