วันนี้ไปห้องผ่าตัดพบน้องแต๋ว(OR)กำลังตบแต่งblog อยู่น้องได้ชวนให้มาเรียนรู้กัน และได้ความช่วยเหลือจากน้องแต๋วช่วยทำให้ดิฉันมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก ต้องขอขอบคุณน้องแต๋วเป็นอย่างมากๆๆๆ