ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ดิฉันเกิดมาเป็นคน มีสติปัญญาครบถ้วน มีร่างกายปกติเหมือนคนทั่วไปและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์ได้เลือกดิฉันเกิดมาในศาสนาที่บริสุทธิ์คือ"ศาสนาอิสลาม"ได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่สุดในชีวิต ดิฉันจะพยายามทำตามที่ศาสนากำหนดให้ดีที่สุด ให้สมกับที่อัลลอฮ์เลือกดิฉันเป็นทาสของพระองค์(วาสลาม)