การเดินทางของ สายน้ำ..ต้องผ่านเส้นทางที่ยาวไกล ....ไม่เคยหยุดพัก ....ไม่เคยท้อถอย ...ซึมซับเรื่องราวมากมายตลอดทาง ....ไม่เคยไหลย้อนกลับ ...ก็เช่นเดียวกับกาลเวลาที่ไม่เคยหวนกลับมา สายน้ำแห่งชีวิทก็เช่นเดียวกันต้องผ่านสิ่งต่างๆมากมาย ต้องรับรู้เรื่องราวมากมาย แต่ยังไงชีวิตก็ดำเนินต่อไปอยู่ดี "เพราะสายน้ำแห่งชีวิต คือ การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของชีวิต " สายน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ช่างแตกต่างกับชีวิตคนเราที่พยายามไต่จากที่ต่ำขึ้นที่สูง