ในการเรียนรู้รายวิชาใดก็ตามนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจในรายวิชาที่เรากำลังศึกษาอยู่ส่วนหลักในการเรียนนั้นแต่ละคนย่อมมีรูปแบบในการเรียนที่แตกต่างกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลบางถนัดอย่างนั้นแต่บางถนัดแบบนี้แล้วท่านผู้อ่านละมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนรู้เหล่านนี้  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นใดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น