สร้างค่านิยม 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ หวังลดอัตราการตายก่อนวัยอันสมควร

ดันโรงเรียนชุมฃนเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ หลังอัตราการตายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากสาเหตุขับขี่ก่อนวัยอันควร เมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

 ถึงแม้กฎหมายไทยจะห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ แต่ก็พบว่าสาเหตุการตายของเด็กในวัย 10-14 ปีมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งการขับขี่ก่อนวัย เมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ไม่ใส่หมวกนิรภัย

 “พ.ร.บ. จราจร ห้ามเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ปี แต่ในทางปฏิบัติกฎหมายนี้สังคมละเลยไม่ปฏิบัติตามทำให้อัตราการตายจากอุบัติเหตุของเด็กในวัยนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลผลิตการพิมพ์ หัวหน้าโครงการ Don’t drive15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

ข้อมูลจากการสำรวจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 3,000 ราย พบมีการขับขี่ก่อนวัยถึงร้อยละ 57.6 ขณะที่ข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อนำมาเปรียบเทียยบกับทะเบียนการตาย พบว่าการตายของเด็กอายุกว่า 15 ปีในปี 2554 มีจำนวนรวมทั้งประเทศ 614 ราย เป็นการขับขี่ 208 ราย และเป็นการโดยสาร 285 ราย ร้อยละ 85 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็น 178 ราย และร้อยละ 57 ของผู้โดยสารเป็นการโดยสารรถจักรยานยนต์คิดเป็น 164 ราย

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กน้อยกว่า 15 ปีโดยในปี 2554 มีจำนวน 15,577 ราย เป็นการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 11,593 ราย เป็นการขับขี่รถจักรยายนต์ 5,913 ราย และเป็นผู้โดยสารรถจักรยายนต์ 5,680 ราย และจากการสำรวจในปี 2556 พบว่าเด็ก ป.6 ขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแล้ว 1,627 ราย จากเด็กจำนวน 2,858 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 56.9

ด้วยสาเหตุการตายของเด็กอายุ 10-14 ปีที่มาจากการขับขี่รถจักรยายนต์ก่อนวัยอันควร  ทำให้ รศ.นพ.อดิศักดิ์ มองว่า ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทำให้การตายบนท้องถนนลดลง ยกเว้นเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงผลักดัน โครงการเด็กอายุที่ต่ำกว่า 15 ปีไม่ควรจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“เพราะเด็กวัยต่ำกว่า 15 ปี มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจต่ำ ขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงทั้งๆ ที่ขับขี่ยังไม่ดีพอจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขับขี่ด้วย” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

 โครงการเด็กต่ำกว่า 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ จึงตั้งเป้าหมายในกรณรงค์สร้างความเข้ากับพ่อแม่ โรงเรียน ชุมชน สร้างพื้นที่ปลอดภัย และหามาตรการไม่ให้เด็กในวัยนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เช่น การไม่อำนวยความสะดวกที่จอดรถให้เด็กวัยนี้ในโรงเรียน หรือหารูปแบบอื่นในการเดินทางไปโรงเรียนเช่น การเดิน การขี่จักรยานที่ใช้ความเร็วน้อยกกว่า

            “เป้าหมายคือต้องการจุดประกาย เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ โดยดึงเอาโรงเรียนต่างๆ มาเสนอมาตรการไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ขับขี่ เพราะหากเด็กกลุ่มนี้ปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยลดการตายได้ร้อยละ 29 และลดอัตราการบาดเจ็บได้ร้อยละ 38”

 รศ.นพ. อดิศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีโรงเรียนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศเสนอมาตรการรณรงค์เพื่อลดการขี่ในเด็ก โดยเด็กๆ และครูในโรงเรียนจะรวมกันเสนอโครงการกิจกรรมเข้ามาว่าจะรณรงค์ในรูปแบบไหนบ้างเพื่อลดพฤติกรรมดังกล่าว

            “บางโรงเรียนก็เสนอห้ามไม่ให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความสะดวกในการนำรถขับขี่มาที่โรงเรียน หรือบางแห่งรณรงค์การใช้รถจักรยานแทน ซึ่งโครงการเหล่านี้นักเรียนวัยนี้จะดำเนินการเองทั้งหมด” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวและว่า โครงการนี้อาจจะไม่ได้ลดการตายจากการขับขี่ได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะจุดประกายสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ซื้อจักรยานยนต์ให้ลูกได้เห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างไร รวมไปถึงการรับรู้ข้อกฎหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กร่วมกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการขับขี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)#สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม#รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลผลิตการพิมพ์#15ปีไม่ขี่#โครงการเด็กต่ำกว่า 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

หมายเลขบันทึก: 644760, เขียน: 14 Feb 2018 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)