เปรียบเทียบการผ่อนคลายความรักกับการผ่อนคลายในเครื่อง MRI

ความรักแบบไหน...ก็อย่าลืมดูแลและใส่ใจความรักนะครับ ขอให้สุขกาย สุขใจ ร่วมกับคนรอบกาย นะครับ

สวัสดีครับ 

ช่วงนี้กำลังเขียนตำราเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ 

พอดีตรงกับเทศกาลวันแห่งความรัก 

ก็... นึกสนุก 

อยากเปรียบเทียบความรักกับฟิสิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการผ่อนคลายของไฮโดรเจนในสนามแม่เหล็กแรงสูง ดังนี้ ครับ

ในการสร้างภาพเอ็มอาร์ 

เมื่อมีการส่งคลื่นวิทยุเท่ากับค่าความถี่ลาร์เมอร์ของไฮโดรเจน 

เข้าไปกระตุ้นอวัยวะบริเวณที่สนใจในร่างกาย 

ทำให้ไฮโดรเจนเกิดการสั่นพ้อง 

เปลี่ยนสภาวะจากสภาวะที่สมดุลไปสู่สภาวะอื่น หรือ เปลี่ยนการหมุนเชิงมุมจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง 

และ

เมื่อหยุดกระตุ้นด้วยคลื่นวิทยุแล้ว ทำให้หยุดการสั่นพ้อง 

ณ ภายใต้สนามแม่เหล็กแรงสูง 

ไฮโดรเจนในร่างกายจะกลับคืนสู่สภาวะสมดุลอีกครั้ง 

พฤติกรรมนี้เรียกว่า การผ่อนคลาย 


การสร้างภาพเอ็มอาร์

จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเวลาของพฤติกรรมการผ่อนคลาย 

เวลาในการผ่อนคลายทีหนึ่ง (T1 relaxation time) 


พฤติกรรมการผ่อนคลายแบบนี้จะเกิดขึ้น หลังจากหยุดกระตุ้นด้วยคลื่นวิทยุ 

เป็นช่วงเวลาที่ผลรวมสภาพแม่เหล็กของไฮโดรเจนในร่างกาย ณ ขณะนั้นได้ 

กลับคืน เข้าสู่สภาวะสมดุลเดิมตามแนวสนามแม่เหล็ก  หรือ ตามแนวยาว (longitudinal) 

โดยทั่วไป เวลาในการผ่อนคลายกลับสู่สมดุลเป็นเวลาคงที่ค่าหนึ่ง 

เป็นเวลาที่ผลรวมสภาพแม่เหล็กเพิ่มขึ้นตามแนวยาว เท่ากับร้อยละ 63 ของสมดุลตามแนวยาวของแต่ละเนื้อเยื่อ 


เนื้อเยื่อต่างชนิดในร่างกาย เช่น 

ไขมัน (fat) น้ำไขสันหลัง (cerebral Spinal Fluid ; CSF) 

มีโครงสร้างหรือมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบในจำนวนที่แตกต่างกัน 

ทำให้ไฮโดรเจนยึดกับโมเลกุลอื่นๆอยู่ในสภาพแวดล้อม (lattice) ที่แตกต่างกัน 

มีทั้งที่เป็นลักษณะของแข็งหรือของเหลว 

เมื่อเกิดการผ่อนคลายกลับคืนเข้าสู่สภาวะสมดุลเดิม จะมีการคายพลังงานจากไฮโดรเจนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไฮโดรเจนอาศัยอยู่ในระดับและระยะเวลาที่แตกต่างกัน 


เมื่อเปรียบเทียบกับความรักในรูปแบบการผ่อนคลาย ฟิสิกส์เครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ

แต่ละคนมีความรัก ความรักมีด้วยกันหลายรูปแบบและมีความแตกต่างกันออกไป

แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดและมุมมองของแต่ละคน ความรักแบบเสน่หา 

เป็นความรักที่คล้ายกับรักแรกพบ มีความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน รู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็น 

คู่รักแบบนี้เป็นความรักที่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

อาจ... ผ่อนคลายความรักได้รวดเร็ว 


ความรักแบบมีเหตุผล 

เป็นความรักที่ยึดถือความจริงเป็นที่ตั้ง 

ผู้ที่มีความรักแบบนี้จะแสวงหาคู่ที่เหมาะสมกับตนให้มากที่สุด

หากถูกไม่ใจ ก็ อาจ... ผ่อนคลายความรักช้า หรือ อยู่กันยาว

หากถูกไม่ใจ ก็ อาจ... ผ่อนคลายความรักเร็ว  


ความรักแบบมิตรภาพ 

เป็นความรักที่มาจากการคบหากันนาน ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อน 

ความรักแบบนี้เป็นรักที่มั่นคง ยืนยาว รักกันจริงจะยอมช่วยเหลือทุกอย่าง 

การผ่อนคลายความรักค่อนข้างช้า 


ความรักแบบไหน...ก็อย่าลืมดูแลและใส่ใจความรักนะครับ 

ขอให้สุขกาย สุขใจ ร่วมกับคนรอบกาย นะครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

644758

เขียน

14 Feb 2018 @ 15:35
()

แก้ไข

14 Feb 2018 @ 15:37
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก