๒. สนามเด็กเล่น BBL ของดี..ที่ชุมชนบ้านป่ามะม่วง เมืองตาก

เด็กเติบโต ทั้งระบบ อย่างครบถ้วน จึงคู่ควร มุ่งเน้น ให้เห็นผล เมื่อเด็กเล่น สนามนี้ ที่ชุมชน

ป่ามะม่วง   มีที่เล่น   เน้นเรียนรู้

BBL   ช่วยเฟื่องฟู   สู่สมอง

เด็กสดใส   ในสนาม   ตามครรลอง

ผู้ปกครอง   ต่างเข้าใจ   ในหลักการ    

         เด็กเติบโต   เหมาะสมวัย   เมื่อได้เล่น

         เป้าหมายเน้น   ความปลอดภัย   หลากหลายฐาน

         เล่นดินทราย   ปีนป่ายบ้าน   ลานนิทาน

         เด็กเบิกบาน   ห้องสมุดลิง  พักพิงใจ

สนามเด็ก   BBL   อันล้ำค่า       

เด็กเรียนรู้  แก้ปัญหา  และทำได้

ประสบการณ์   พัฒนา   ก้าวหน้าไป

มีสังคม   กับใครใคร  เข้าใจตน

          เด็กเติบโต   ทั้งระบบ  อย่างครบถ้วน

          จึงคู่ควร   มุ่งเน้น   ให้เห็นผล

          เมื่อเด็กเล่น   สนามนี้    ที่ชุมชน

          สุขเหลือล้น   สมองดี    BBL

ป่ามะม่วง    จึงภูมิใจ    ได้นำเสนอ

ที่เด็กเล่น   แสนเลิศเลอ    สมบูรณ์แล้ว

พัฒนาเด็ก  ทั้งกายใจ   ให้เพริศแพรว

BBL   คือแนวทาง.. .สร้าง...เด็กดี

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียงถ้อยร้อยคำความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจแทนเด็กๆครับ ผอ.