การศึกษานั้นเริ่มต้น...เมื่อเราได้ลืมตาดูโลก(ในเปล)

สิ้นสุดการศึกษาเมื่อ....เรา ณ หลุมฝังศพ

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

การศึกษาตลอดชีวิต 

พัฒนาชีวิตด้วยการศึกษา

ติดตามฉบับหน้า