วันนี้ได้เข้าร่วมการสัมมนาแผนของโรงพยาบาลจะเห็นว่าท่านพี่ทั้งหลายรวมถึงสมาชิก ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน รวมถึง แพทย์และผู้บริหารได้ให้ข้อคิดเห็นดีๆ ซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถมองภาพเดียวกันได้  หลังจากเสร็จการสัมมนาของวันนี้เราก็รีบกลับมาดูภาระงานที่หน่วย ข้อมูลที่ทีมงานเก็บรวบรวม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติทางโทรศัพท์