เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร ๖. วิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม


ผมเคยเสนอไว้เมื่อ ๗ ปีมาแล้วว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องการคนที่ไม่เป็นอาจารย์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม ดังบันทึก https://www.gotoknow.org/posts/386479   และตอนเตรียมตัวเดินทางก็พบจากการศึกษาเว็บไซต์ว่า สหราชอาณาจักรใช้กนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม เป็นกลไกสำคัญในขบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าไปทำงานเป็นหุ้นส่วนสังคม (Public Engagement) 

เขามีมาตรการสร้างและพัฒนา “นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม” (Public Engagement Professionals - PEP) เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่ง    โดยมี Public Engagement Academy (http://www.cs.ox.ac.uk/blogs/researchsupport/files/2015/02/public_engagement_academy_course_outline-1.pdf )   ทำหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนานักวิชาชีพเหล่านี้    

ใน Engage Conference 2017 วันแรก ช่วงเยี่ยมชมโปสเตอร์ มีรายการ Engage Academy (https://www.publicengagement.ac.uk/work-with-us/engage-academy) เป็นเรื่องของการพัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม   ผมไม่ได้เข้าฟัง แต่กลับมาอ่านเอกสารการประชุมที่เขาส่งให้เป็น pdf file ที่บ้าน    พบรายการนี้ และค้นด้วยกูเกิ้ล พบเว็บไซต์ดังกล่าว    อ่านพบว่า เขาจัดกิจกรรมในลักษณะโครงการการพัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่ทำงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยกับสังคม เป็นกิจกรรม ๒ วัน รวม ๓ ครั้งในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒   โดยผู้สมัครเข้าร่วมต้องเสียค่าลงทะเบียน    เขาไม่ได้บอกว่าจะฝึกทักษะอะไรบ้าง 

 ผมกลับมาค้นที่บ้าน พบ EPLE (Engaged Practice Learning Exchange) https://www.publicengagement.ac.uk/work-with-us/engaged-practice-learning-exchange เป็นพื้นที่ที่ NCCPE สร้างขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม    ทำโดยไปจัด workshop ในการประชุมนานาชาติต่างๆ    เป็นตัวอย่างวิธีส่งเสริม Social Engagement ไทย ที่ Engagement Thailand น่าจะพิจารณาดำเนินการ เข้าไปร่วมจัดห้องย่อย หรือจัด pre- หรือ post-conference workshop ในการประชุมวิชาการต่างๆ ที่มีผู้จัดอยู่แล้ว     

ในการประชุม Engage Conference 2017 ห้องย่อยพิเศษเรื่อง PE Quality Framework คนที่เข้าร่วม 15 คนรวมทั้งผม  น่าจะมี PEP 13 คน    เขาร่วมกันคิดว่าการจะทำงาน PE ให้มีคุณภาพต้องมีกรอบการทำงานอย่างไร    ผมสังเกตว่ากว่าครึ่งของคนเหล่านี้มีความคล่องแคล่วในการคิดเชิงระบบและเชิงหลักการ    มีความสามารถทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับอาจารย์และนักวิจัย    ไม่ใช่ทำงานแบบรอรับคำสั่ง    ผมคิดว่าระบบมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมของไทยต้องการนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม ที่มีความสามารถระดับนี้ 

วันที่สองของ Engage Conference 2017 มีห้องย่อยชื่อ Public engagement services : what are our CPD needs?  ที่ผมไม่ได้เข้าไปร่วม    แต่กลับมาค้นที่บ้านด้วยคำว่า “CPD for Public Engagement Professionaks”    ได้เว็บไซต์ส่วนนี้ของ NCCPE https://www.publicengagement.ac.uk/work-with-us/training    คือเป็นกิจกรรมด้าน CPD & Training ของ NCCPE 

CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development    มีความหมายถึงการพัฒนาคนทำงานให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อกลับมาไตร่ตรองเรื่องนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมหลังจากกลับมาเมืองไทยแล้ว    ผมตีความว่า วงการ PE ในสหราชอาณาจักรยกย่องการทำงานเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมเป็น “วิชาชีพ” (profession)    ซึ่งหมายความว่าต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ และสามารถสร้างความรู้ขึ้นใช้เองได้    มีความเป็นชุมชนในกลุ่มของตน เพื่อใช้ความเป็นชุมชนเป็นกลไกเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน   

ความหมายในเชิงสังคม คือคนเหล่านี้ไม่ใช่ “ลูกน้อง” แต่เป็น “เพื่อนร่วมงาน” ของอาจารย์มหาวิทยาลัย    ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยจะต้องเคารพและให้เกียรติ    และในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารในวงการอุดมศึกษาไทยก็ต้องสร้างตำแหน่งหน้าที่การงาน “นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม” และเลือกสรรคนที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตามข้อกำหนดได้จริง

ผมเกิดข้อสงสัยว่า job description ของนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมเป็นอย่างไร    ค้นพบในประกาศรับหัวหน้าหน่วยของมหาวิทยาลัย Bath ที่ https://www.bath.ac.uk/jobs/Upload/vacancies/files/4208/JD-Head%20of%20PE.pdf    และพบประกาศรับ   Public Engagement Offocer ของ Babaraham Institute ที่ https://www.babraham.ac.uk/fil...  นัวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่มหาวิทยาลัยบริสตอล

รายละเอียดการจัดรูปแบบการใช้งานนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม ได้จากการดูงานที่มหาวิทยาลัยบริสตอล    แต่บันทึกของผมหายหมดเนื่องจากคอมพิวเตอร์เสีย    มาได้รายละเอียดจากรายงานของ ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข ที่เขียนให้แก่สถาบันคลังสมองฯ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

มหาบริสตอลมีหน่วยงานเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่มี ๓ ทีมทำงานร่วมกัน คือทีมเชื่อมโยงการวิจัยและการสอน  ทีมสร้าง impact  และทีมสร้าง responsibility    จะเห็นว่า เขาแบ่งงานกันตามผลลัพธ์ที่ต้องการ    เพื่อให้แต่ละทีมพัฒนาความชำนาญในการสร้างผลลัพธ์

 

 

 

 

 

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ธ.ค. ๖๐


 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

643715

เขียน

02 Jan 2018 @ 11:25
()

แก้ไข

02 Jan 2018 @ 11:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก