การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 69 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันกำหนดเปิดปุ๋ยหมักชีวภาพ เปิดถังปุ๋ยดูน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ หมัก7วัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ เทราดโถส้วมช่วยดับกลิ่นได้ เทราดอ่างล้างจานได้ช่วยไม่ให้ท่อตันได้ เอาน้ำหมักเทใส่ขวดน้ำเพื่อแจกชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)