การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 68 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ไปดูถังน้ำหมักที่หมักไว้อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะเปิดใส่ขวด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)