การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 66 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้ลงไปช่วยเพื่อจัดทำกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานด้วยน้ำมะกรูด ช่วยเพื่อนถ่ายภาพกิจกรรม การสอนชาวบ้านให้ทำน้ำยาล้างจานด้วยตนเอง และลดค่าใช้จ่ายได้ และยังเพิ่มรายได้อีกด้วย และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาล้างจานด้วยมะกรูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)