การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 64 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

               วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ได้ลงชุมชนไปนัดชาวบ้านมาร่วมการจัดเวทีประชาคมการสอนทำน้ำปุ๋ยหมักชวีภาพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)