หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
เป็นวันสุดท้ายที่ฝึกงานได้ทำการกล่าวอำลาและขอบคุณพี่ปิยะ กูเบ่งอย่างมากที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดีตลอกระยะเวลา3เดือนกว่าและพวกผมได้ทำการมอบกระเช้าเป็นการขอบคุณเล็กๆน้อยๆแก่ศูนย์การเรียนรู้ภูมปัญญาไทยปิยะชนก และได้นำประสบการณ์ในการฝึกงานครั้งนี้ มาปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)