หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
วันนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียมาดูงานที่ศูนย์ฝึกพวกผมได้เป็นวิทยากรและทำการต้อนรับกันเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)