วันนี้เราจะมาเริ่มให้ทุกคนทำ BLOG เป็นการส่วนตัว
ซึ่งเริ่มจากที่เราได้สร้าง Blog ของเราซึ่งเป็นเรื่องของเราเอง
จะให้ตั้งชื่อของเราเองตามตัวกลุ่มของเราเนอะ

ให้ชื่อว่า ชื่อ+com