วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ฝึกซ้อมการบรรยายและนุ้งผ้าของชาวไทยทรงดำ เพื่อจะไปเป็นการสาธิตให้กับคณะนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานยังศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)