วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกได้เดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ปรับปรุงเสาป้ายที่ชำรุดผุพัง และ ได้จัดทำขึ้นมาใหม่พร้อมติดตั้งป้ายที่ทำการแก้ไขให้กับศูนย์ปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)