หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 16 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พัก 08.00 - 08.30 น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้เรียนรู้การทำกล้วยฉาบ ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำ ซึ่งมีคุณยายเป็นคนสอน วัตถุดิบ 1.กล้วยหักมุก < กล้วยที่ใช้เป็นกล้วยที่ปลูกขึ้นมาเอง เป็นการลดต้นทุนในการผลิต >
2.เนย 3.น้ำมันพืช < สำหรับทอด >


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)