หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 72

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้แก้ไขโครงการที่อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง นิเทศน์ครั้งที่ 2 ได้แนะนำว่าตรงไหน ควรจะแก้ ควรเปลี่ยน หรือควรเพิ่ม ผมก็ได้แก้ไขและเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำให้ถูกต้องสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)