หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

ครั้งที่ 70

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมฟังบรรยายของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฝ่ายยุธวิธี มาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่และหาสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเข้าร่วม 315 ราย ผมมได้ช่วยเขียนแทนชาวบ้านที่เขียนหนังสือไม่ได้ จากนั้นช่วงบ่ายผมและเพื่อนๆได้ขอบคุน ป้าทิพย์ ป้าตรง พี่ดี และชาวบ้านที่ต้อนรับดูแลพวกเราและให้ความร่วมมือทุกครั้งที่พวกเราทำประชาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)