หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 68

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้ช่วยป้าทิพย์ทำกระทงต่อตกแต่งให้สวนงามและนำขึ้นรถไปให้วัดเจ็ดริ้วจำนวน 50 ใบและได้ทำเพิ่มอีก 20 ใบให้แก่วัดที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)