หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 64

วันนี้ผมได้ทำรายงานโครงการเผาถ่านไร้ควันที่ยังไม่เสร็จต่อ จากนั้นได้ทำกล้วยฉาบเพื่อนำไปถวายพระกับเณร เริ่มจากปลอกกล้วย แล้วนำไปไสเป็นแผ่นบางๆ นำไปทอดให้กรอบและใช้ช้อนส้อมเขี่ยไม่ให้ติดกัน เนื่องจากวันนี้กล้วยที่นำมาทำนั้นเยอะจึงต้องนำกล้วยที่ทอดแล้วใส่ถุงไว้ฉาบต่อวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)