หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 65

วันนี้ผมได้ทำกล้วยฉาบต่อ เริ่มจากเคี่ยวน้ำตาลทรายที่ผสมกับเนย นำกล้วยที่ทอดไว้เมื่อวานมาใส่ลงไปแล้วตักขึ้นไปใส่ในกระทะทอดเป็นครั้งที่ 2 พอได้ที่ก็ตักขึ้นไปใส่ถาด ใช้ส้อมเขี่ยไม่ให้กล้วยติดกันและรอให้แห้ง จากนั้นตักใส่ถุงเป็นอันเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)