การฝึกประสบการวิชาชีพ(1พฤศจิกายน2560)

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ช่วงเช้า ได้ทำงานเตรียมเอกสารภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และช่วง บ่าย ได้ช่วยเพื่อน เตรียมอุปรณ์จัดโครงการ ณ ศาลาประคม หมู่ 6 บ้านโคกเศรษฐี ต.นายาง อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)