ครั้งที่ 61

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 

ลงพื้นที่ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)