ครั้งที่ 59

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 

ลงพื้นที่่ชุมชนหมู่ 2 ฟาร์มเป็ด 


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)