บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่77 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

   วันนี้พวกเราได้ไปช่วย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค จัดสถานที่ลอยกระทงที่คลองชลประทานบ้านบ่อมะกรูด ช่วยกันจัดแต่งทำเป็นซุ้มโดยใช้ใบตองที่มาจากธรรมชาติเพื่อช่วยในการลดการใช้พลาสติกและยังได้ซุ้มออกมาสวยงาม

       (ช่วยกันจัดซุ้ม ต้น กก)


      (ช่วยกันหลายคนงานก็เสร็จไวมากขึ้น)


      (เสร็จเรียบร้อย สวยงามซุ้มลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมในวันลอยกระทง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)