บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่76 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

วันนี้พวกเราได้ไปช่วยป้าบัวทำความสะอาดสวนมะนาว ตัดหญ้า ให้สะอาดไม่รก และดูสวยงาม

      (ช่วยกันตัดหญ้าและตัดกิ่งมะนาว)


      (ทำเสร็จแล้วก็รดน้ำต้นมะนาว)


     (ผลของมะนาวหลังจากใส่น้ำหมักเพื่อปรับพื้นดิน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)