บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 75 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

วันนี้อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง ได้มาปฐมนิเทศหน่วยฝึกที่3วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้มาดูการทำงานของแต่ละโครงการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ทำกันมาใน1เดือนว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างและอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขในต่อไป

    (อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง ได้พูดคุยกับอาจารย์พี่เลี้ยง ลุงธัมสัญญ์ อุ่มเอิบและได้คุยเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษา)


     (คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ถ่ายรูปกับ อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)