การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 64)

25 ตุลาคม 2560

จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีในวันพรุ่งนี้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)