ครั้งที่ 53

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

พี่ๆ ให้นั่งทำงานที่ได้รับหมาย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)