ครั้งที่ 52

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ออกชุมชนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)