การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 62)

23 ตุลาคม 2560

ศาลาเผ่าดง โรงเรียนรัตนราษฎบำรุง


ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง

ประชุมจิตอาสาดอกไม้จันทน์ และแบ่งหน้าที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)