ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี ครั้งที่ 68

วันนี้กลุ่มของผม คือ 

ผมนายอดิศกดิ์เทพอัม

นางสาวกฤตยา ไชยบำรุง

ได้เดินทางไปที่หนองขุย ไปหาคุณป้าบุษกร พรมมา (ประธานกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมรำเหย่ย)

วึ่งไปพูดคุย เรื่องโครงการที่เรากำลังจะศึกษาเพิ่มเติม และยังฝึกร้องเพลงเหย่ย โดยมีภัทรพล ไปด้วย

ช่วงเที่ยง ป้าบุษกร ได้ชวนพวกเรากินข้าวด้วย

พวกผมเลยไม่ปฎิเสธ กินซ่ะเลย ต้องเข้าถึงชาวบ้านสักหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)