ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่66

วันนี้เราก็ได้ช่วยกันทำงานภายในศูนย์ เช่น การทำโครงการ และช่วยงานต่างๆภายในศูนย์

ส่วนช่วงบ่าย เราได้ช่วยกันเก็บกระเบื้องที่ตากไว้เมื่อวาน เพื่อเก็บมาเข้าที่

เข็นกระเบื้องไปเก็บในโกดัง

แดดร้อนนิดหน่อย แต่ก็สู้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)