ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่69

วันที่26ตุลาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพลิงทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย แด่พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมบนาถบพิตร ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและได้รับการยกย่องกับต่างประเทศมากมาย

โดยเราได้เดินทางไปร่วมงานที่ว่าการอำเภอพระแท่น เพื่อไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ และร่วมเป็นจิตอาสาในงานนี้ด้วย

ภาพภายในงาน ประชาชนเดินทางมากันเป็นจำนวนมาก


หน่วยที่พวกเราอยู่

บรรยากาศตอนกลางคืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)