เตรียมติดต่อประสานงานในการที่จะจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 27 ตุลาคม 2560)

            เตรียมติดต่อประสานงานในการที่จะจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

          ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันติดต่อประสานงาน อาทิ เรื่องอาหารกลางวันและอาหารว่าง สถานที่ๆจะจัดโครงการ การนัดวิทยากรในการบรรยาย เป็นต้น ดิฉันกับเพื่อนได้มีการวางแผนงานทุกอย่างและเป็นขั้นตอนดังกล่าว

ภาพการเตรียมติดต่อประสานงานในการที่จะจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)