การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 60)

19 ตุลาคม 2560

ทำดอกไม้จันทน์

นายอำเภอได้มาให้กำลังใจจิตอาสาดอกไม้จันทน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)