ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 24 ตุลาคม 2560)

วันที่ 24 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์ก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

เวลาประมาณ 11.00 น. เราได้เดินทางไปที่ทำการอำเภอพนมทวนเพื่อไปซ้อมขบวนเพราะพวกเราได้เป็นจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และได้นำข้าวสารที่ศูนย์ไปบริจาคให้โรงทานที่ว่าการอำเภอพนมทวน และมีประชาชนมากมายที่มาร่วมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้เมื่อเราได้ช่วยงานเสร็จเราก็ได้ไปกินข้าวกลางวันกัน  เมื่อเราทานกลางวันเสร็จแล้วิก็ได้เดินทางกลับศูนย์ เพื่อที่จะไปทำงานที่ศูนย์กันต่อค่ะ


                                  เราได้เป็นจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                                               ประเภทงานแพทย์ที่ว่าการอำเภอพนมทวน


                                    ประชาชนที่มาร่วมเป็นจิตอาสา ที่ว่าการอำเภอพนมทวน


                                      พวกเรา ทั้ง 7 คน พี่นัดและเราได้ร่วมเป็นจิตอาสา


เวลาประมาณ 17.20 น. เราได้เดินทางไปที่หมู่บ้านหนองขุยเพื่อนำป้ายชี้แจงราคาขยะไปติดไว้ที่จุดรับซื้อขยะของตำบลหนองสาหร่าย ที่บ้านของ        ลุงบล นิลเปลี่ยน ประธานกลุ่มธนาคารขยะ ค่ะ


                           นำป้ายชี้แจงราคาขยะไปติดที่จุดรับซื้อขยะ บ้านลุงบล นิลเปลี่ยน


               ป้ายชี้แจงราคาขยะที่ติดเสร็จแล้วที่บ้าน ลุงบล นิลเปลี่ยน ตำบลหนองสาหร่าย


                                             ร่วมถ่ายรูปกับ ลุงบล ประธานกลุ่มธนาคารขยะ


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)