การฝึกวิชาชีพ(17ตุลาคม2560)

วันที่ 17 ตุลาคม

2560 วันนี้ ฉันและเพื่อนๆได้ทำงานวางแผน การทำโครงการ การพิพม์แบบประเมิน แบบสอบถาม และปริ้นแบบร่างโครงการเพื่อนำส่งให้อาจารย์ในศูนย์ได้ตรวจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)