การฝึกวิชาชีพ(16ตุลาคม2560)

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ตัดดอกดาวเรืองที่เหี่ยวออกจากต้น ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี หน้าศูนย์ หน้าหอประชุมทองอุไร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)