การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

20 ต.ค 2560 ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 เพื่อสอบถามความต้องการถังขยะของคนในพื้นที่ ว่าต้องการถังขยะมากน้องเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)